Achizitie publica: ecusoane de identificare

beneficiar_Pentru_Voi_RO22.jpg

Data postării anunţului: 19 octombrie 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie: Ecusoane de identificare pentru activitatea:
01.01 Organizarea unei conferinţe naţionale cu participare internaţională, având ca temă: „Angajarea in munca a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale: angajare asistata şi unităţi protejate” – Timişoara, 28-29.10.2010

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”

Procedura de achiziţie: procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei

Criteriu de selecţie: oferta cu preţul cel mai scăzut

Oferta câstigătoare trebuie să îndeplinească toate condiţiile de mai jos:
Ecusoane de identificare  - 150 buc
Ecusonul trebuie sa respecte urmatoarele caracteristici:
Sa fie prevazut cu clip pentru prindere
Dimensiuni aproximative: 60x90mm sau 86x57mm
Orizontal

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informatii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: 25.10.2010 ora 15,00