Achiziţie publică produse

Achiziţie publică produse: Cafea, ceai, apă minerală plată, apă minerală carbogazoasă, zahăr, lapte condensat, articole de catering de unică folosinţă, pişcoturi şi biscuiţi produse de patiserie şi de cofetărie conservate

Data postării anunţului: 09.05.2011

Descrierea obiectului contractului de achizitie: contract de furnizare produse: Cafea, ceai, apă minerală plată, apă minerală carbogazoasă, zahăr, lapte condensat, articole de catering de unică folosinţă, pişcoturi şi biscuiţi produse de patiserie şi de cofetărie conservat

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale –Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 16.05.2011, ora 15.