Achiziţie publică: servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer

beneficiar_Pentru_Voi_RO2.jpg

Data postării anunţului: 09 iulie 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie:

Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer, pentru activitatea 04.1 Organizarea a trei şcoli de vară, de câte o săptămână, fiecare, pentru câte 50 persoane cu dizabilităţi intelectuale – 26.07-02.08.2010.

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”

Procedura de achiziţie: procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei

Criteriu de selecţie: oferta cu preţul cel mai scăzut

Oferta câstigătoare trebuie să îndeplinească toate condiţiile de mai jos:

·        autocar cu minim 53 locuri pentru transportul unui grup de 53 persoane şi spaţiu pentru bagaje

·        autocarul trebuie sa dispuna de sistem de incalzire/climatizare, care poate fi activat la cererea achizitorului

·        durata deplasarii: transport Timişoara – locaţia centrului de vacanţă şi retur, astfel:

·        în data de 26.07.2010 Timişoara(str. Ion Slavici nr. 47) - locaţia centrului de vacanţă;

·        în data de 02.08.2010 locaţia centrului de vacanţă – Timişoara (str. Ion Slavici nr. 47).  

Locaţia centrului de vacanţă  va fi anunţată cel mai târziu în data de 19.07.2010.

Orele plecării şi sosirii vor fi stabilite de către achizitor şi vor fi comunicate prestatorului în prealabil.

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informatii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: 16.07.2010 ora 15,00