Achiziţie publică, Servicii hoteliere, de restaurant şi vanzare cu amanuntul

beneficiar_Pentru_Voi_RO5.jpg

Data postării anunţului: 10 iunie 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie: achiziţia de servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul Cod CPV 55000000-0
Condiţii:
Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul în perioada 5 – 7 iulie 2010, astfel:
Lotul I - Craiova
- sala conferinţă pentru minim 15 persoane, pentru 1 zi, dotată cu videoproiector şi panou proiecţie;
- durata evenimentului – 5 – 6 iulie 2010;
- 1 noapte cazare cu mic dejun inclus în cameră dublă pentru 2 persoane şi 1 noapte cazare cu mic dejun inclus în cameră single pentru 1 persoană;
- masă de prânz şi cina pentru 3 persoane, fără băuturi alcoolice pe perioada evenimentului.
- masa de prânz pentru minim 15 persoane în data de 06.07.2010
- cafea, apă plată/minerală, ceai pentru pauză cafea pentru minim 15 persoane;
Locaţia hotelului: Craiova.
Lotul II – Târgu Jiu
- sala conferinţă pentru minim 15 persoane, pentru 1 zi. dotată cu videoproiector şi panou proiecţie;
- durata evenimentului – 6 – 7 iulie 2010;
- 1 noapte cazare cu mic dejun inclus în cameră dublă pentru 2 persoane şi 1 noapte cazare cu mic dejun inclus în cameră single pentru 1 persoană;
- masă de prânz şi cina pentru 3 persoane, fără băuturi alcoolice pe perioada evenimentului.
- masa de prânz pentru minim 15 persoane în data de 07.07.2010
- cafea, apă plată/minerală, ceai pentru pauză cafea pentru minim 15 persoane;
Locaţia hotelului: Târgu Jiu.
Divizare pe loturi: DA 
Fiecare locaţie reprezintă un lot, ofertele se pot depune pentru unul sau mai multe loturi.
Criteriul de selecţie: preţul cel mai mic

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”
Procedura de achiziţie: procedura competitivă
Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut
Informaţii privind achiziţia: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro
Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului
Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)
Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 28.06.2010, ora 15.