Achiziţie publică: Servicii hoteliere, de restaurant şi vanzare cu amanuntul

beneficiar_Pentru_Voi_RO1.jpg

Data postării anunţului: 03 august 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie: achiziţia de servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul Cod CPV 55000000-0

Condiţii:

Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul pentru activităţile:

·        04.06 Organizarea unui seminar pentru 25 reprezentanţi ai unor familii care au componenţă persoane cu dizabilităţi intelectuale şi ai unor organizaţii de părinţi, pentru promovarea modelului de lucru al solicitantului la nivel naţional, cu tema: Promovarea incluziunii sociale a celor cu dizabilităţi intelectuale prin mecanismele economiei sociale, în 30 august 2010, la Mamaia, jud. Constanţa.

·        04.03 Organizarea unei conferinţe naţionale pentru 50 autoreprezentanţi, în perioada 31 august – 01 septembrie 2010, la Mamaia, jud. Constanţa.

Locaţia trebuie să asigure accesibilitate pentru persoanele cu handicap locomotor, cazare cu mic dejun inlcus, masa de prânz şi cina, pauze de cafea si sala de conferinta cu toate dotările tehnice.

Criteriul de selecţie: preţul cel mai mic

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 19.08.2010, ora 15.