Achiziţie publică: Accesorii de birou si materiale consumabile

Data postării anunţului: 12 ianuarie 2012

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 30197644-2, 30125100-2, 30192121-5

Cerinţe minime obligatorii:

Toner negru compatibil cu imprimanta HP 6030 (minim 19000 pagini)

Toner magenta compatibil cu imprimanta HP 6030 (minim 21000 pagini)

Hârtie xerografica 500 coli/top

Pixuri

Achiziţia se realizează pe loturi.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul „EXCELNET - Înființarea unei rețele de centre de excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.2 "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii"  – contract de finanţare POSDRU/96/ 6.2/S/ID 64251.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)