Achiziţie publică: Servicii de transport aerian

Data postării anunţului: 24 februarie 2011

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 60400000-2

Servicii de transport aerian, pentru activităţile A1.3 Planificarea detaliata a proiectului – defalcarea (sub)activitatilor, atribuirea responsabilitatilor, a resursele necesare, planificarea bugetara, planurile de actiune şi A1.4 Managementul operational – activitatile zilnice pentru implementarea adecvata financiara, juridica si tehnica a proiectului

Cerinţe minime obligatorii:

Servicii de transport aerian pentru o persoană Timişoara – Bucureşti şi retur, în 10-11.03.2011

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul „EXCELNET - Înființarea unei rețele de centre de excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.2 6.2 "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii"  – contract de finanţare POSDRU/96/ 6.2/S/ID 64251.

Procedura de achiziţie: procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 4 martie 2011, ora 15,00