Sunt adult: traiesc independent!

09 2013 - 08 2016

DESPRE PROIECT

Proiectul isi propune sa dezvolte un centru pilot de pregătire pentru viaţă independentă a adulţilor cu dizabilităţi intelectuale, serviciu social nou pentru România. De asemenea, proiectul abordează unul dintre aspectele cele mai importante pentru adulţii cu dizabilităţi intelectuale, şi anume, protecţia juridică, un drept fundamental, neasigurat de legislaţia românească. Datorită specificului dizabilităţii, persoanele cu dizabilităţi intelectuale sunt expuse abuzului, îndeosebi cel economic, şi au nevoie de protecţie, prin mecanismul diminuării capacităţii de exerciţiu. Acesta trebuie să protejeze persoana, fără a-i îngrădi exercitarea celorlate drepturi civile, cum ar fi dreptul de a munci, de a face alegeri. În România, există doar punerea sub interdicţie totală, care suprimă toate drepturile civile ale interzisului. Prin proiect, vom desfăşura o campanie de advocacy pentru creşterea gradului de conştientizare a autorităţilor, scopul fiind modificarea prevederilor Codului Civil referitoare la tutelă. 

OBIECTIVE

1. Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă a 50 de adulţi cu dizabilităţi intelectuale din judeţul Timiş şi crearea unui program pilot de pregătire pentru viaţă independentă, prin activităţi de formare teoretică şi practică, sesiuni educative pe teme de educaţie, organizarea de activităţi de timp liber şi tabere de dezvoltare personală.

2. Creşterea sustenabilităţii serviciilor sociale din regiunea de vest prin livrarea de instruire pentru personalul şi voluntarii furnizorilor de servicii sociale oferite adulţilor cu dizabilităţi intelectuale şi autism din zonă. 

3. Creşterea rolului societăţii civile în procesul de realizare a politicilor publice prin organizarea unei campanii de advocacy şi sprijinirea dezvoltării mişcării de self-advocacy în vederea promovării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.

FINANTATOR

Proiectul „Sunt adult: traiesc independent!” este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Bugetul total al proiectului este de 235,414.16 CHF, din care co-finanțarea din partea Elveției este de 211,637.33  CHF, iar co-finanțarea Fundatiei „Pentru Voi” este de 23,776.83  CHF.

Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român, vă invităm să vizitaţi www.swiss-contribution.ro şi www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

Acest website nu reflectă în mod necesar poziția guvernului Elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul său este asumată de Fundatia „Pentru Voi”.