Consultare regională privind reforma serviciilor sociale în România

11 august 2010, Timisoara

Reprezentanţi ai autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul social, reprezentati ai organizaţiilor neguvernamentale şi furnizori de servicii sociale s-au întâlnit azi la Timişoara pentru a dezbate propunerea de reformă a sistemului naţional de servicii sociale.

Fundaţia „Pentru Voi” în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), Camera Deputaţilor şi CENTRAS au organizat azi, 10 august, la Centrul de zi „Ladislau Tacsi”, consultarea regională privind propunerea de reformă a sistemului naţional de servicii sociale, construită pe baza parteneriatului dintre sectorul public şi cel privat. 

În cadrul conferinţei, participanţii au făcut propuneri cu privire la elaborarea unui act normativ care să consolideze sistemul de servicii sociale din România pe principiile subsidiarităţii şi incluziunii sociale active.

„Criza economică pe care o traversăm poate fi o oportunitate de reformare a sistemului de asistenţă socială în sensul reducerii volumului prestaţiilor sociale şi dezvoltarii serviciilor sociale. Pentru a asigura servicii sociale de calitate, adaptate nevoilor individuale şi eficiente, este nevoie de o legislaţie a contractării serviciilor sociale de către stat către furnizorii privaţi acreditaţi. Este ceea ce încercăm să facem: o coaliţie de ONGuri în parteneriat cu Camera Deputaţilor.”, a declarat Laila Onu, director executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”.

La eveniment a participat şi Preşedinta Camerei Deputaţilor, doamna Roberta Anastase, precum şi alţi reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor şi autorităţilor locale. Înainte de conferinţă, doamna Preşedinte a vizitat serviciile sociale oferite de Fundaţia „Pentru Voi” şi activităţile desfaşurate în cadrul Unităţii Protejate „Pentru Voi”, stabilind dialoguri cu persoanele cu dizabilităţi intelectuale, beneficiare ale acestor servicii sau angajate în cadrul întreprinderii sociale.

Conferinţa de la Timişoara va fi urmată de o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai sectoarelor public şi privat, care vor avea loc luna aceasta la Iaşi, Târgu Mureş şi Bucureşti. Scopul acestor evenimente este de a reforma sistemul naţional de asistenţă socială pornind de la opiniile reprezentanţilor societăţii civile, prin înaintarea, în luna septembrie, a unui proiect de lege.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Fundaţiei „Pentru Voi”, la numărul de telefon 0356 421 215(6) sau la e-mail pentruvoi@pentruvoi.ro.