Campanie de modificare a Codului Muncii

20 noiembrie 2010, Timisoara

Fundatia “Pentru Voi” în parteneriat cu Centrul pentru Resurse Juridice şi Institutul pentru Politici Publice au iniţiat un demers de modificare a Codului Muncii în vederea sprijinirii angajării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale puse sub tutelă. Această iniţiativă face parte din proiectul STOP discriminării persoanelor cu dizabilităţi intelectuale!, finanţat de CEE Trust.

Conform legislaţiei româneşti, o persoanǎ pusǎ sub interdicţie nu poate sǎ fie angajatǎ în muncǎ spre deosebire de o persoanǎ cu capacitate juridicǎ de exerciţiu deplinǎ sau restrânsǎ care a împlinit vârsta de 16 ani sau excepţional 15 ani. Dacǎ în cazul altor drepturi, precum dreptul la proprietate, dreptul la educaţie, dreptul la circulaţie, dreptul la sǎnǎtate, etc, persoana pusǎ sub interdicţie îşi poate exercita aceste drepturi prin intermediul tutorelui, în cazul dreptului la muncǎ, persoanei puse sub interdicţie i se refuzǎ totalmente acest drept. Nici dacǎ tutorele şi Autoritatea tutelarǎ este de acord cu angajarea persoanei puse sub interdicţie, aceasta tot nu poate fi angajatǎ. O astfel de situaţie încalcǎ o serie de prevederi legale naţionale şi internaţionale, care fac parte din dreptul intern românesc.

Este absolut necesară modificarea şi completarea Codului Muncii pentru ca persoanele cu handicap puse sub interdicţie judecătorească să poată fi încadrate în muncă, cu încuviinţarea tutorelui şi a autorităţii tutelare, în unităţi protejate, înfiinţate conform art. 81 din Legea nr. 448/2006, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, abilităţile şi cunoştinţele acestora, dacă astfel nu sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Toate prevederile Codului Muncii privind angajarea tinerilor cu vârsta până în 18 ani să se aplice şi persoanelor cu handicap puse sub interdicţie judecătorească.