Dezbatere: carenţele legislative privind angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

Fundaţia „Pentru Voi”, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi Institutul pentru Politici Publice (IPP), va organiza vineri, 28 ianuarie de la ora 11.00, la Hotel Ramada Majestic (Calea Victoriei, nr. 36-40), sala Academiei, o dezbatere pe marginea carenţelor legislative privind angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi exercitarea capacităţii juridice din România. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Nu mai ignoraţi persoanele cu dizabilităţi!” finanţat de CEE Trust.

În cadrul evenimentului se vor prezenta concluziile a două rapoarte elaborate în cadrul proiectului care prezintă:

* Diagnoză a angajării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în România

* Necesitatea modificării prevederilor privind capacitatea de exerciţiu pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale în lumina cerinţelor Articolului 12 din Convenia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi Intelectuale.

Se vor prezenta şi propuneri concrete de modificare a legislaţiei, precum şi studii de caz pe marginea problemelor identificate în legislaţia românească.

Găsiţi în ataşament agenda evenimentului. Participarea la eveniment se face doar pe bază de invitaţie.