Curs de calificare gratuit pentru persoanele cu dizabilităţi mentale din instituţii

16 octombrie 2013, Timisoara

20 tineri cu dizabilităţi mentale de la CRRN Găvojdia vor participa în perioada octombrie – decembrie a.c. la un curs de calificare în ocupaţia de lucrător în cultura plantelor. Cursul este gratuit şi acreditat de C.N.F.P.A.

Conform D.P.P.H., 95.34% din persoanele cu dizabilităţi din România nu au un loc de muncă. Conform aceleiaşi surse, în martie 2013, numărul persoanelor cu dizabilităţi mentale angajate în muncă (763) reprezenta un procent de 4.54% din totalul adulţilor cu dizabilităţi mentale cu vârsta cuprinsă între 18-60 ani.

"În România sunt 16,800 persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate. Nivelul lor de educaţie este scăzut, iar accesul la educaţia permanentă este aproape inexistent, cursurile de calificare în puţinele meserii care pot fi deprinse de persoanele cu dizabilităţi intelectuale nefiindu-le accesibile. Este al doilea curs de calificare pe care îl demarăm, conceput în limbaj uşor-de-înţeles şi cu o programă accesibilă persoanelor cu retard mental. Sperăm ca acest curs să fie un model de bună practică pentru alte organizaţii." a declarat Laila Onu, director executiv al Fundaţiei.

Cursurile de specializare şi calificare, ca şi educaţia, au o mare importanţă pentru angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi. În 2008, 10.1% din adulţii cu dizabilităţi din U.E. şi doar 1.5% din cei din România au urmat cursuri de formare (conform epp.eurostat.ec.europa.eu).

“Iniţiativa acestui curs este una binevenită pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale destinate adulţilor cu dizabilităţi. Este o oportunitate pe care îmi doresc s-o valorificăm la maxim, în sensul că vom face tot posibilul ca, după finalizarea cursului, să-i sprijinim să lucreze în domeniul culturii plantelor. Chiar dacă nu vom putea identifica un loc de muncă pentru toţi participanţii la curs, experienţa aceasta va fi una benefică pentru ei și vor putea folosi noile cunoștinţe și deprinderi învăţate în micile ferme terapeutice care funcţionează în cadrul unor centre rezidenţiale”, a declarat Emilia Milutinovici, director general al DGASPC Timiș.

Fundaţia „Pentru Voi” este unul dintre puţinii furnizori de cursuri de calificare predate în format uşor-de-înţeles şi adaptate persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. Organizaţia este în curs de acreditare şi pentru un program de iniţiere în comunicare, la care vor participa 20 persoane cu dizabilităţi intelectuale şi asociate, tot din Regiunea de Vest.

Cursurile fac parte din activităţile proiectului “EXCELNET – Înfiinţarea unei reţele de centre de excelenţă în furnizarea serviciilor de reabilitare şi integrare profesională pentru persoanele cu dizabilităţi, ca grup vulnerabil pe piaţa muncii”, ID64251, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Beneficiarul proiectului este Federaţia O.N.P.H.R. (Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România).