Imbunătăţirea accesului persoanelor cu dizabilităţi la formare profesională

12 decembrie, Timisoara

Fundaţia “Pentru Voi” şi Asociaţia Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS Bucureşti – a organizat in data de 12 decembrie, la Hotel Boavista din Timisoara, un workshop cu tema “Imbunătăţirea accesului persoanelor cu dizabilităţi la formare profesională”. 

Activitatea are loc în cadrul proiectului ”EXCELNET - Înfiinţarea unei reţele de centre de excelenţă în furnizarea serviciilor de reabilitare şi integrare profesională pentru persoane cu dizabilităţi, ca grup vulnerabil pe piaţa muncii” (ID 64251) implementat prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 de Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din Romania (ONPHR) şi partenerii săi, printre care şi Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS) din Bucureşti şi Fundaţia “Pentru Voi”. Proiectul EXCELNET are ca obiectiv general promovarea unui model de creştere sustenabilă a calităţii serviciilor specializate de reabilitare şi integrare profesională a persoanelor cu dizabilităţi în regiunile selectate, pentru a facilita şi menţine accesul acestui grup vulnerabil pe piaţa muncii, în vederea evitării marginalizării sociale, discriminării şi sărăciei.

Acest atelier este parte componentă a subactivităţii A3.4 “Dezvoltarea competentelor personalului din agentii publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare persoanelor cu dizabilitati; accesibilizarea procesului de invatare”, implementată de Asociaţia CRIPS în colaborare cu Fundaţia Pentru Voi.

Persoana de contact este Beatrice Căiţanu: 0752 057 772, beatrice.caitanu@pentruvoi.ro.