Dezbatere pe marginea unui subiect complex: integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi

17 decembrie

Fundaţia „Pentru Voi” şi Federatia O.N.P.H.R. organizează în data de 19 decembrie, de la ora 11, la Hotel Timişoara, dezbaterea publică Barierele in integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi.

Dezbaterea se adresează furnizorilor public şi privaţi de servicii sociale şi de ocupare pentru persoanele vulnerabile, specialiştilor din cadrul ONG-urilor, angajatorilor şi persoanelor cu dizabilităţi, cu scopul de a găsi punţi de comunicare în vederea demolării barierelor ce stau în calea angajării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi. Se vor prezenta rezultatele obţinute în cadrul activităţilor desfăşurate în Centrele de Angajare Sprijinită Excelnet din ţară şi din Portugalia, precum şi o serie de modele de bună practică în serviciile sociale oferite persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.

„Fundaţia „Pentru Voi” a înfiinţat în premieră nationala serviciul de angajare asistată în 1999. Acesta a fost recunoscut ca model de bună practică la nivel naţional şi internaţional, reuşind angajarea a peste 80 adulţi cu dizabilităţi intelectuale pe piaţa liberă a muncii şi în unităţi protejate şi îndrumarea permanentă şi consilierea vocaţională a peste 100. Participarea noastră la proiectul Excelnet ne-a dat posibilitatea sa dezvoltăm centrul de angajare sprijinită şi să ne acredităm ca şi furnizor de formare profesională pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale.” a declarat Laila Onu, director executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”.

“Colaborarea dintre ONG-uri şi instituţiile de stat este foarte importanta, DGASPC Timiş apreciind în mod deosebit implicarea Fundaţiei “Pentru Voi” în transformarea sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi. Zeci de persoane cu dizabilităţi au în prezent un loc de muncă datorită programelor de suport oferite de fundaţie, devenind, astfel, cât se poate de independente. Apreciez iniţierea şi derularea acestui curs de calificare pentru beneficiarii CRRN Găvojdia şi sunt convinsă că tot ceea ce au învăţat în aceste săptămâni îi va ajuta pe beneficiarii noştri să capete deprinderi de viaţă independentă.”, a declarat Emilia Milutinovici, director general DGASPC Timiș.

Dezbaterea vine în continuarea celor 2 cursuri în format uşor-de-înţeles, adaptate nevoilor acestei categorii de persoane: un curs de calificare nivel I în ocupaţia de lucrător în cultura plantelor la care au participat 20 persoane de la CRRN Găvojdia şi 20 de la Fundaţia „Pentru Voi”, şi un curs de iniţiere – comunicare în limba oficială, la care au participat 20 beneficiari ai Fundaţiei „Pentru Voi”, care este unul dintre puţinii furnizori de cursuri de calificare predate în format uşor-de-înţeles şi adaptate persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.

Pentru confirmări şi info suplimentare o puteţi contacta pe Beatrice Căiţanu la tel 0752 057 772.

Activităţile sunt organizate în cadrul proiectului Excelnet - Înfiinţarea unei reţele de centre de excelenţă în furnizarea serviciilor de reabilitare şi integrare profesională pentru persoane cu dizabilităţi, ca grup vulnerabil pe piaţa muncii, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de Federaţia O.N.P.H.R. (Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România) şi partenerii săi.