Angajăm asistent social

Fundaţia „Pentru Voi” anunţă selecţia pentru ocuparea unui post de asistent social full time (8h/zi) în cadrul proiectului “Sunt adult: trăiesc independent!”. “Pentru Voi” este o organizaţie neguvernamentală care oferă servicii comunitare şi militează pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi de dezvoltare.

 

Aplicaţia constă în trimiterea unui CV însoţit de o scrisoare de intenţie până la data de 02.11.2015, la adresa de e‐mail angajari@pentruvoi.ro. Vă rugăm să mentionaţi în subiectul mesajului: angajare asistent social. Documentele se pot depune şi la sediul Fundaţiei din zona Freidorf, str. Anton Bacalbaşa nr. 69‐65A.

 

În procesul de evaluare a aplicaţiilor primite se va respecta principiul confidentialităţii şi al egalităţii de şanse. Concursul constă din probă scrisă şi interviu. Vor fi contactate doar persoanele selectate. Proba scrisă şi interviul vor avea loc în luna noiembrie la sediul Fundaţiei.

 

Bibliografia pentru concurs:

·         Legea 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (R)

·         Legea asistenţei sociale 292/2011

·         “Manualul serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” vol. II (în format PDF se ridică de la sediul Fundaţiei, pe CD/ memory stick sau se poate trimite pe email)

·         Ordinul MMFPSPV nr. 67 din ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

 

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI

 

·         identificarea şi evaluarea situaţiei beneficiarului şi a familiei lui, inclusiv deplasări pe teren pentru vizite la domiciliu;

·         realizarea de anchete sociale;

·         formularea problemelor cu care se confruntă beneficiarul în anumite circumstanţe socio‐economice şi stabilirea nevoilor de suport;

·         elaborarea şi implementarea planurilor individualizate cu participarea beneficiarului, a familiei lui şi a celorlalţi actori implicaţi;

·         actualizarea continuă a dosarului beneficiarului şi gestionarea documentelor acestuia;

·         satisfacerea nevoilor de asistenţă şi suport a beneficiarului;

·         asistenţa beneficiarului pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii;

·         sprijin şi asistenţa pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarilor;

 

PROFILUL CANDIDATULUI

Pregătire şi experienţă:

·         Studii masterale de specialitate, aviz de exercitare a profesiei, eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România

 

 

 

·         Deţinerea experienţei în domeniu este preferenţială;

·         Avantaj: experienţa de lucru în domeniul dizabilităţii;

·         Utilizarea avansată programelor Word, Excel, Power Point

·         Cunoaşterea limbii engleze

 

CERINŢE

·         Dorinţa şi interesul de a lucra cu persoanele cu dizabilităţi

·         Experienţă relevantă în realizarea unor activităţi în domeniul social

·         Foarte bune capacităţi de organizare şi planificare

·         Foarte bune abilităţi de comunicare

·         Disponibilitate pentru deplăsari

·         Permis de conducere, categoria B

·         Crede în viziunea, misiunea şi valorile Fundaţiei “Pentru Voi”

 

FUNDAŢIA OFERĂ

·         Salariu negociabil în funcţie de experienţă şi rezultate;

·         Mediu de lucru atractiv într‐o echipă dinamică;

·         Oportunităţi de formare continuă şi participare la evenimente de profil naţionale şi internaţionale

 

 

Vă dorim succes!