Achizitie publica produse accesorii de birou si materiale consumabile pentru implementarea adecvata financiara, juridica si tehnica a proiectului

Fundaţia „Pentru Voi” cu sediul în Timişoara str. Anton Bacalabaşa nr. 69-65A jud. Timiş, achiziţionează: produse accesorii de birou si materiale consumabile pentru implementarea adecvata financiara, juridica si tehnica a proiectului.

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV: 30197644-2 30125110-5 22993000-7 30192121-5 30197210-1  30197621-5  30192123-9 22816300-6  30199600-6 30234300-1 30234400-2 30199230-1 30125110-5 30197330-8 30197320-5 30197110-0 30197220-4 30197321-2 30199000-0 30197000-6 44424200-0  9264000-0 30192000-1 30199230-1 22852000-7 24952000-1 37000000-8 44111300-4 39162110-9 39292300-8 30194000-5 30194300-8 37822000-6 37823600-9

Fiecare produs reprezintă un lot. Oferta se poate depune pentru unul sau mai multe loturi.

Locul de livrare a produselor: Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş.

Informaţii privind contractul de achiziţie: contract de furnizare produse încheiat pentru o durată de 30 de zile, cu o valoare estimată de 13.296,50 lei (2.997,002 EURO, la cursul de schimb al BNR din 08.10.2013 de 4,4366 lei/EURO). 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Anton Bacalabaşa nr. 69-65A, 300 524 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul „EXCELNET - Înființarea unei rețele de centre de excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.2 "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii"  – contract de finanţare POSDRU/96/ 6.2/S/ID 64251.

Procedura de achiziţie: Procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi, Ordin 1050/2012

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului,

Detalii de contact: Tel. 0256228062, 0356456071, fax 0356456071, e-mail pentruvoi@pentruvoi.ro, persoana de contact Cecilia Păunescu

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la  17.10.2013, ora 14,00, la adresa Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş.

Data şi locul şedinţei de deschidere: 17.10.2013, ora 15,00, la Centrul de angajare sprijinită EXCELNET din Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş.

Click pentru oferta excell >>>