Unităţile protejate căpuşă nu mai pot desfăşura activităţi de vânzări/ intermedieri!

Timişoara, 11 iunie

Conform Legii 207 din 2 iunie 2009, numai unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap pot desfăşura şi activităţi de vânzări/intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitatea comercială.

„Parlamentul a ales să ofere o sursă de venituri organizaţiilor persoanelor cu handicap prin intermediul unităţilor protejate care funcţionează în cadrul acestora. Sperăm ca măcar acum, organele responsabile vor demara controale la unităţile protejate capuşă şi vor sancţiona încălcarea prevederilor legii 448/2006.” a declarat Laila Onu, director al Fundaţiei „Pentru Voi”.
Ce se întâmpla înainte Ca urmare a prevederilor legislative destinate stimulării angajării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi, au apărut o serie de „unităţi protejate căpuşă” care
deturnau bani de la bugetul de stat şi făceau o concurenţă neloială acelor unităţi protejate care angajează într-adevăr persoane cu dizabilităţi. Fondurile care ar fi trebuit plătite de către companii sau instituţii publice în condiţiile Legii 448/2006 ajungeau în buzunarul unor oportunişti imorali. S-a ajuns ca programele de training ale marilor companii sau achiziţia de scutere pentru poştaşi să fie furnizate prin intermediul unor unităţi protejate capusă, care făceau
intermedierea.
-------------
Legea 207/2009 aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.