Serviciul de tip "CENTRE DE ZI"

Serviciul de tip “CENTRE DE ZI” este furnizat unui numar de 165 de persoane cu dizabilitati intelectuale, in cadrul celor 3 centre ale fundatiei:

 • Centrul “Impreuna”, infiintat in anul 1997- 75 de beneficiari;
 • Centrul “Ladislau Tacsi, infiintat in anul 2007 – 55 de beneficiari;
 • Centrul “Orizonturi Noi”, infiintat in anul 2012 – 35 de beneficiari.

Criteriile de selecţie pentru beneficiari sunt:

 • vârsta minimă 18 ani;
 • certificat de incadrare în grad şi tip de handicap;
 • tip de handicap: handicap mental: retard mental, sindrom Down, tulburare de spectru autist, paralizii celebrale;
 • domiciliul în Timişoara.

Beneficiarii sunt acceptaţi în centrele de zi în funcţie de numărul de locuri disponibile in centre. 

Centrelel de zi funcţionează de luni până vineri în intervalul orar 7.30-17.00, fiind inchise sâmbăta şi duminica. Activităţile în cadrul centrelor se desfăşoară în intervalul orar 8.00 -16.00, în restul timpului desfăşurându-se transportul beneficiarilor la/de la centrele de zi.

Fiecare beneficiar este evaluat, după care se elaborează de către echipa multidisciplinară un plan individual de intervenţie cu obiective specifice. În funcţie de obiectivele stabilite în planul de intervenţie, persoanele cu dizabilităţi beneficiază în cadrul centrelor de zi de următoarele tipuri de servicii:   

 • asistenţă socială (informare, consiliere socială, suport emoţional).
 • asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării şi reintegrării sociale (orientare profesională,sprijin pentru angajarea în muncă, consiliere psihologică, consiliere juridică, suport emoţional-religios).
 • asistenţă medicală şi recuperare (asistenţă acordată de medic generalist, de medicul psihiatru şi de medicul specialist în fizioterapie, precum şi de  kinetoterapeut). 
 • terapii de relaxare - utile atât pentru detensionare, cât şi pentru educarea sensibilităţii beneficiarilor.
 • îngrijire personală.
 • educare şi formare în cadrul unor sesiuni de grup pentru deprinderea de abilităţi de viaţă independentă, educare pentru inserţie/reinserţie în familie şi comunitate, facilitarea accesului la formare profesională.
 • activităţi educative şi din aria terapiilor de expresie vizează formarea, dezvoltarea şi menţinerea unor deprinderi din diverse arii:
  • Dezvoltarea autonomiei personale şi sociale a beneficiarilor (inclusiv prin stimularea comunicării augmentative şi alternative)
  • Implicarea în activităţi artistice din aria terapiilor de expresie
  • Dezvoltarea capacităţilor cognitive
  • Exersarea psihomotricităţii grosiere şi fine
  • Participarea în diverse activităţi sportive, jocuri şi concursuri adaptate la capacităţile fiecărui beneficiar, în cadrul centrului, dar şi în comunitate.
 • participarea la activităţi recreative şi culturale în cadrul comunităţii (plimbări, tabere, excursii, participare la diferite evenimente artistice şi culturale, vizite, participare la petreceri în cadrul centrului).
 • integrarea persoanelor cu dizabilităţi în comunitate (participare la conferinţe şi seminarii, ieşiri în comunitate, vizite în diferite companii, sprijin pentru accesarea serviciilor medicale, sprijin pentru accesarea serviciilor comunitare etc.).
 • acte de caritate: ajutor material şi financiar în cazul familiilor nevoiase ale beneficiarilor centrului.
 • transport (cu ajutorul mijloacelor de transport puse la dispoziţie de fundaţie: autobuze şi microbuze, cu suport din partea pedagogilor).
 • acordare masă (zilnic mic dejun şi prânz, cu posibilitatea de a alege din mai multe variante, în funcţie de preferinţe şi de nevoile de ordin medical).

Activităţile zilnice în cadrul centrelor, se desfăşoară în grupe, fiecare cu 2 pedagogi care supraveghează şi conduc activităţile şi asigură implementarea planurilor individuale de intervenţie. Pentru beneficiarii angajaţi în muncă, un alt pedagog acordă sprijin la locul de muncă sau în centrul de zi.

În scopul prevenirii cazurilor de abuz asupra beneficiarilor cât şi pentru îmbunătăţirea modului de lucru cu beneficiarii prin observarea comportamentului acestora, în cadrul centrelor de zi este utilizat un sistem de supraveghere video, în spaţiile comune şi pe holuri.