OUG 86/ 2008

Ordonanţă de urgenţă nr. 86 din 24/06/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea 76/ 2002

LEGEA nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munca