OUG 86/ 2008

Ordonanţă de urgenţă nr. 86 din 24/06/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap