Achiziţie publică: Achizitie carburanţi auto pe bază de bonuri valorice (benzina şi motorina)

beneficiar_Pentru_Voi_RO6.jpg

Data postării anunţului: 25 mai 2010
Descrierea obiectului contractului de achizitie:
Achizitie carburanti auto pe bază de bonuri valorice (benzina şi motorina), în valoare de 6.680 lei.
Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”
Procedura de achiziţie: procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei
Criteriu de selecţie: preţul cel mai scăzut.
Oferta câstigătoare trebuie să îndeplinească toate condiţiile de mai jos:
Caracteristicile tehnice pentru carburantul auto care se va achiziţiona sub formă de bonuri valorice sau alte instrumente echivalente de care dispune furnizorul şi care pot fi utilizate şi acceptate în orice staţie prin care furnizorul distribuie produsele petroliere mai sus menţionate sunt următoarele:
Benzină fără plumb
Caracteristică /Minim
Standard SR EN 228:2004, cifra octanică
Research (COR): 95
Motorină
Caracteristică / Minim
Standard SR EN 590:2004, cifra cetanică: 51
Se va achiziţiona carburant auto sub formă de bonuri valorice sau alte instrumente echivalente de care dispune furnizorul.
Informaţii privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro
Informatii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului
Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)
Data limită pentru depunerea ofertelor: 31.05.2010 ora 14,00