Achiziţie publică consumabile

Achiziţie publică

Dosare carton pentru biblioraft, CD, Bibliorafturi, Cartuşe toner negru, Cartuşe toner color + negru, Pixuri, Folii protecţie documente, Hârtie xerografica, Hârtie flip-chart, Markere permanent, Text marker, Whiteboard marker, Capsator, Capse, Carioca pentru scris CD-uri, Cleme mici, Cleme mari, Decapsator, Dosare de plastic pentru biblioraft cu şină, Ecusoane, Hartie colorata, Hartie glossy alba, Hartie semilucioasa alba, Perforator, Lipici solid hârtie, Plicuri A4 cu burduf, Plicuri CD, Post it, Scotch, Separatoare carton, Suport din plastic pentru nume vorbitori evenimente, Tavite pastrare documente, Alonja indosariere de plastic cu sina, Plase

 

Data postării anunţului: 21 septembrie 2011

Descrierea obiectului contractului de achizitie: Dosare carton pentru biblioraft, CD, Bibliorafturi, Cartuşe toner negru, Cartuşe toner color + negru, Pixuri, Folii protecţie documente, Hârtie xerografica, Hârtie flip-chart, Markere permanent, Text marker, Whiteboard marker, Capsator, Capse, Carioca pentru scris CD-uri, Cleme mici, Cleme mari, Decapsator, Dosare de plastic pentru biblioraft cu şină, Ecusoane, Hartie colorata, Hartie glossy alba, Hartie semilucioasa alba, Perforator, Lipici solid hârtie, Plicuri A4 cu burduf, Plicuri CD, Post it, Scotch, Separatoare carton, Suport din plastic pentru nume vorbitori evenimente, Tavite pastrare documente, Alonja indosariere de plastic cu sina, Plase - COD CPV: 22852000-7, 30234300-1, 30197210-1, 30125110-5, 30125120-8, 30192121-5, 30192000-1, 30197644-2, 30197643-5, 30197621-5, 30192123-9, 30193200-0, 30197320-5, 30197110-0, 30192123-9, 30197220-4, 30197321-2, 35123400-6, 30199000-0, 30197330-8, 30197000-6, 30199230-1, 22816300-6, 44424200-0, 30199600-6, 30195600-8, 30125110-5, 39264000-0           

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 29 septembrie 2011, ora 15.