Achizitie publica de servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul

beneficiar_Pentru_Voi_RO25.jpg 

Data postării anunţului: 11 noiembrie 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie: achiziţia de servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul Cod CPV 55000000-0 pentru activităţile: 03.11 Dezvoltarea de parteneriate pentru servicii şi produse ale Unităţii protejate cu noi clienţi şi 03.13 Menţinerea portofoliului de clienţi existenţi

Condiţii:

Cina pentru aproximativ 3 ore cu meniu care să cuprindă: aperitiv, fel principal sub forma de platouri de mâncare caldă precum şi apă minerală, apă plată, suc acidulat şi neacidulat.

Locaţia trebuie să asigure accesibilitate pentru persoanele cu handicap locomotor şi să fie situată în Timişoara.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale”.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 22.11.2010, ora 15.