Achiziţie publică: lucrari de constructii de cladiri

Data postării anunţului: 12 iulie 2011

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 45210000-2, Lucrări de construcţii de clădiri pentru activitatea 03.03 Activităţi de extindere a atelierelor de producţie ale Unităţii Protejate Pentru Voi – achiziţie de lucrări de extindere spaţii de producţie la unitatea protejată

Cerinţe minime obligatorii:

Construire ateliere de producţie Unitate Protejată în regim de înălţime P+M pentru cu amprenta la sol de 218,75 mp, având suprafaţa construită desfăşurată de 422,68 mp.

Clădirea va acomoda, după cum urmează 2 funcţiuni predominante:

- nivelul parterului este dedicat preponderant celor 30 de beneficiari cu dizabilităţi intelectuale, unde aceştia vor desfăşura sub supraveghere diverse activităţi lucrative cu specific de centru de copiere şi multiplicare. Pentru cei 30 de beneficiari, se vor asigura totodată şi condiţii pentru servit masa în sistem de cattering, centrul de zi nefiind echipat cu o bucătărie proprie, ci doar cu un loc pentru luat masa pe ture şi pe grupe.

Tot la nivelul parterului se va construi şi biroul directorial şi biroul asistent manageri-lor.

-nivelul mansardei este dedicat eminamente personalului specializat al Fundaţiei Pentru Voi şi acomodează funcţiunea principală de spaţiu de birouri;

Sistemul costructiv arată după cum urmează:

§                                 Sistem structural în cadre de B.A., compus din grinzi şi stâlpi din B.A.

§                                 Închiderile exterioare între cadre se vor realiza din cărămidă cu goluri verticale tip Porotherm (grosime = 30 cm) + termosistem (g = 10 cm:polistiren expandat, armare / egalizare, plasă fibră sticlă, grund, strat final tencuială)

§                                 placa de la parter, planşeul de la mansardă, grinzile suplimentare, buiandrugii, fundaţiile izolate şi grinzile de fundare din B.A;

§                                 pereţii interiori de compartimentare sunt din:

-placi gipscarton de 12,5 mm (după caz plăci GKB, GKBI, GKF, respectiv GKFI) în sistem de placaj simplu sau dublu pe schelet metalic simplu sau dublu cu o grosime totală de 10cm, 15 cm, respectiv 22 cm.

-panouri din plăci compacte HPL din răşină fenolică presată, pe suporturi metalice reglabile(la compartimentarea cabinelor din grupurile sanitare pe sexe)

§                                 Acoperişul este de tip şarpantă în două ape din lemn răşinoase ecarisat, antiseptizat şi ignifugat, cu căpriori şi pane, respectiv învelitoare din ţiglă ceramică profilată, termoizolată corespunzător conform tehnologiilor şi standardelor în domeniu;

§                                 Scara de acces la mansardă este concepută în două rampe cu podest intermediar şi va deservi strict personalul calificat al Fundaţiei „Pentru Voi”, care activează în spaţiul mansardei. Cele 2 rampe ale scării sunt dimensionate pentru 2 fluxuri de circulaţie(2 fluxuri= 1,20 m) şi sunt compuse din pachete de câte 15 trepte (15,00 x 30,00 cm), separate de un podest intermediar amplu.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Factori de evaluare: preţul ofertei, experienţa ofertantului şi calitatea lucrărilor realizate anterior, calificarea personalului ofertantului şi dotarea tehnică, resursele financiare ale ofertantului.

Oferta câştigătoare: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 25 iulie 2011, ora 15,00.

Caietul de sarcini poate fi descarcat aici >>>