Achiziţie publică: Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe

Data postării anunţului: 14 mai 2012

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 63510000-7

Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe:

Lot I

Activitatea 03.02 Îndrumare permanentă – Sprijin în muncă şi consiliere a cel puţin 50 de adulţi cu dizabilităţi intelectuale şi a familiilor lor, în vederea unei angajări de succes şi de durată - participarea a 6 persoane la Conferinţa cu tema „Noi oportunităţi de muncă pentru persoanele cu dizabilitate intelectuale”, organizată în perioada 31 mai – 2 iunie 2012, la Bruxelles, în Belgia.

- servicii de transport aerian Timişoara – Bruxelles şi retur;

- cazare şi masa

- asigurări medicale

Lot II

Activitatea 03.05. - Organizarea unei vizite de studiu in Cork, Irlanda pentru 6 persoane (pentru a vizita întreprinderi sociale si servicii de angajare in munca), în perioada 25 -29 iunie 2012.

 - servicii de transport aerian Timişoara – Cork, Irlanda şi retur;

- cazare şi masa

- asigurări medicale

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 25 mai 2012, ora 15.