Achizitie publica: Servicii de audit financiar

beneficiar_Pentru_Voi_RO13.jpg

Data postării anunţului: 4 ianuarie 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie:

Servicii de audit financiar pentru proiectul „ Economia sociala - o sansa pentru persoanele cu dizabilitati” , Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni constand din:

Verificarea  cererii  de rambursare a cheltuielilor conform contractului de finantare.

  • Verificarea realitatii, eligibilitatii si inregistrarii corecte a cheltuielilor declarate de beneficiar , in conformitate cu prevederile contractului de finantare.
  • Emiterea unui  raport de verificare a cheltuielilor in conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU, raport ce va fi transmis impreuna cu cererea de rambursare intermediara sau finala catre AMPOSDRU .
  • Monitorizarea integritatii gestiunii fondurilor structurale

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ion Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”

Procedura de achiziţie: cumpărare directă

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut.

Oferta va fi insotita de documente din care sa rezulte ca auditorul financiar este autorizat in conditiile legii.

Informaţii privind achiziţia: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită: 5 zile de la postarea anunţului