Achiziţie publică: Servicii de centre de vacanţă

Data postării anunţului: 20 aprilie 2011

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 55241000-1

Servicii de centre de vacanţă pentru două serii, a câte 50 de persoane fiecare:

Seria I – 25-28.05.2011

Seria II – 20-25.06.2011, pentru activitatea 04.1 Organizarea a trei şcoli de vară, pentru câte 50 de persoane cu dizabilităţi intelectuale

Cerinţe minime obligatorii:

·        locaţia prestării serviciilor să fie într-o zonă montană în judeţul Timiş sau într-unul dintre judeţele învecinate cu judeţul Timiş, accesibilă şi pentru persoane cu dificultăţi de deplasare sau imobilizate în scaun rulant

·        capacitate de minim 50 de locuri

·        locaţia pentru cazare şi masă sa fie accesibila si pentru persoane cu dificultăţi de deplasare sau imobilizate în cărucior (preferabil camerele sa fie la parter, obligatoriu rampa de acces)

·        cazarea în camere cu cel puţin 2 locuri până la maxim 10 locuri în cameră, paturi neetajate

·        grupuri sanitare in interior, apa rece si calda disponibila non-stop

·        sala de mese si asigurarea a 3 mese/ zi, pe toata durata prestării serviciilor

·        spaţiu pentru activităţi de şcoală de vară şi recreere (sală de curs/conferinţe sau adaptabilă, spaţiu verde, teren de sport, club/ discoteca), aparatura audio şi video

·        posibilitatea de a efectua drumeţii pe trasee cu grad scăzut de periculozitate

·        locaţia trebuie să fie diferită pentru fiecare serie în parte.

Fiecare serie reprezintă un lot.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 2 mai 2011, ora 15.