Achiziţie publică: servicii de contabilitate

beneficiar_Pentru_Voi_RO15.jpg

Data postării anunţului: 3 septembrie 2009

Descrierea obiectului contractului de achizitie: inregistrare in contabilitate pe conturi analitice a tuturor operatiunilor aferente proiectului, elaborare documente contabile.

Candidatul ideal:
Aviz pentru exercitarea profesiei
Sa aiba atestat de contabil autorizat emis de C.E.C.C.A.R. Timis

Responsabilităţi şi beneficii:
• Intocmirea situatiilor financiare precum: note contabile, registrul jurnal, balante de verificare, grafice estimative graduale privind depunerea cererilor de rambursare – trimestrial, previziuni economice cu privire la gestionarea fondurilor disponibile, cash-flow-uri
• Intocmirea situatiilor cheltuielilor: analiza eligibilitatii cheltuielilor aferente proiectului de finantare si urmarirea permanenta a indeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute de legislatia in materie referitoare la fondurile structurale europene
• Intocmirea conturilor speciale: raportari periodice cu privire la lucrari de evidenta analitica a fondurilor structurale europene coroborate cu legislatia in domeniu,  inclusiv consultanta de specialitate in intocmirea raportarilor tehnico-finanaciare ale fondurilor structurale
• Sa intocmeasca lucrari specifice de evidenta analitica a fondurilor structurale europene coroborate cu legislatia in domeniu
• Analiza cu privire la toate actiunile proiectului, respectiv a cheltuielilor realizate si raportate
• Consultanta de specialitate in intocmirea raportarilor tehnico-financiare ale fondurilor structurale europene
Pachet salarial competitiv in conformitate cu legislatia europeana.

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finanţare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”

Procedura de achiziţie: cumpărare directă

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Informaţii privind achiziţia: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită: 5 zile de la postarea anunţului