Achizitie publica servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer

beneficiar_Pentru_Voi_RO7.jpg

Data postării anunţului: 25 mai 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie:

Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer, pentru activitatea 04.1 Organizarea a trei şcoli de vară, de câte o săptămână, fiecare, pentru câte 50 persoane cu dizabilităţi intelectuale – Poieni Strâmbu 22-28.06.2010.

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”

Procedura de achiziţie: procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei

Criteriu de selecţie: oferta cu preţul cel mai scăzut

Oferta câstigătoare trebuie să îndeplinească toate condiţiile de mai jos:

·        autocar cu minim 55 locuri pentru transportul unui grup de 55 persoane şi spaţiu pentru bagaje

·        autocarul trebuie sa dispuna de sistem de incalzire/climatizare, care poate fi activat la cererea achizitorului

·        durata deplasarii: transport Timişoara – Poieni Strâmbu jud. Timiş şi retur, astfel:

·        în data de 22.06.2010 Timişoara(str. Ion Slavici nr. 47) - Poieni Strâmbu jud. Timiş;

·        în data de 28.06.2010 Poieni Strâmbu jud. Timiş – Timişoara (str. Ion Slavici nr. 47).  

Traseu total: cca 506 km

Orele plecării şi sosirii vor fi stabilite de către achizitor şi vor fi comunicate prestatorului în prealabil.

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informatii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: 31.05.2010 ora 14,00