Achiziţie publică: Servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer

Data postării anunţului: 7 mai 2011

Descrierea obiectului contractului de achizitie:

Servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer Cod CPV 60170000-0, pentru activitatea 04.01 Organizarea a trei şcoli de vară, fiecare pentru câte 50 persoane cu dizabilităţi intelectuale

Cerinţe minime obligatorii:

Lotul I - Seria I – Moneasa jud. Arad – 21-24.05.2012

·        Transport cu autocarul pentru aproximativ 81 persoane Timişoara - Moneasa şi retur 

Plecarea din Timişoara de la sediul achizitorului în data de 21.05.2012 şi întoarcerea din Moneasa de la locaţia centrului de vacanţă în data de 24.05.2012.

Lotul II - Seria II – Moneasa jud. Arad – 18-23.06.2012

·        Transport cu autocarul pentru aproximativ 70 persoane Timişoara – Moneasa şi retur.

Plecarea din Timişoara de la sediul achizitorului în data de 18.06.2012 şi întoarcerea din Moneasa de la locaţia centrului de vacanţă în data de 23.06.2012.

Lotul III - Seria III – Dubova jud. Mehedinţi – 24-29.06.2012

·        Transport cu autocarul pentru aproximativ 40 persoane Timişoara – Dubova şi retur.

Plecarea din Timişoara de la sediul achizitorului în data de 24.06.2012 şi întoarcerea din Dubova de la locaţia centrului de vacanţă în data de 29.06.2012.

Ofertele se pot depune pentru unul sau mai multe loturi.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 14.05.2012, ora 15.