Achizitie publica: servicii de intepretariat

beneficiar_Pentru_Voi_RO20.jpg

Data postării anunţului: 11 octombrie 2010
Descrierea obiectului contractului de achizitie: servicii de interpretariat  pentru activitatea 01.01 Organizarea unei conferinţe naţionale cu participare internaţională, având ca temă: „Angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati intelectuale: angajare asistata si unitati protejate” – Timişoara, 28-29.10.2010 pentru proiectul – “Economia socială - o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale”
Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”
Procedura de achiziţie: procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei
Criteriu de selecţie: oferta cu preţul cel mai scăzut

Oferta câstigătoare trebuie să îndeplinească toate condiţiile de mai jos:
Servicii interpretare Romana-Engleza si Engleza – Romana:
28 Octombrie
In sala mare de conferinta: 2 traducatori, intre orele 10.00 – 14.00 si 15.00 – 17.00
In sala de seminar: 1 traducator, intre orele 15.00 – 17.00
29 Octombrie,
In sala mare de conferinta: 2 traducatori, intre orele 09.30 – 13.00 şi 14.00 – 16.00
In sala de seminar: 1 traducator, intre orele 14.00 – 15.30

Echipament translatie simultana:
28 Octombrie
In sala mare de conferinta: asistenta intre orele 09.00 – 17.00
In sala de seminar: asistenta intre orele 15.00 – 17.00
29 Octombrie, intre orele 09.00 – 17.00
In sala mare de conferinta: asistenta intre orele 09.00 – 17.00
In sala de seminar: asistenta intre orele 14.00 – 15.30

Descriere servicii:
- 100 casti de traducere
- 2 cabine izolate fonic pentru traducatori
- 4 microfoane fixe si mobile
- Sonorizare
- Asistenta tehnica

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro
Informatii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului
Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)
Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.10.2010 ora 15,00