Achizitie publica: servicii de transport aerian

beneficiar_Pentru_Voi_RO20.jpg

Data postării anunţului: 14 octombrie 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie: servicii de transport aerian pentru activitatea 01.01 Organizarea unei conferinţe naţionale cu participare internaţională, având ca temă: „Angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati intelectuale: angajare asistata si unitati protejate” – Timişoara, 28-29.10.2010 pentru proiectul – “Economia socială - o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale”

1 bilet avion Dublin – Timişoara (27.10.2010) şi retur (29.10.2010) -

2 bilete avion Amsterdam – Timişoara (27.10.2010)  şi retur (29.10.2010).

Clasa economic

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”

Procedura de achiziţie: procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei

Criteriu de selecţie: oferta cu preţul cel mai scăzut

Oferta câstigătoare trebuie să îndeplinească toate condiţiile de mai jos:

Lot I

1 bilet de avion Dublin – Timişoara şi retur

Condiţii:

Sa aibă maxim 1 escala/ 1 oprire într-un alt aeroport decât Timişoara.

Să nu implice transport cu alt mijloc de transport decât cel aerian (ex microbuz/tren dintr-o locaţie în alta).

La escală să nu schimbe aeroportul, respectiv în cazul unui zbor cu escala avionul de legătură să plece de la acelaşi aeroport.

Să existe cel puţin 2 h timp între zboruri

Clasa economic

Plecarea din Dublin 27 octombrie pana in ora 12 PM

Aterizarea in Timisoara in 27 octombrie pana in ora 16 PM

Plecarea din Timisoara in data de 29 octombrie dupa ora 16.00

Sosirea in Dublin in data de 29 octombrie pana in ora 23.00

 

Lot II

2 bilete de avion Amsterdam – Timişoara şi retur

Sa aibă maxim 1 escala/ 1 oprire într-un alt aeroport decât Timişoara.

Să nu implice transport cu alt mijloc de transport decât cel aerian (ex microbuz/tren dintr-o locaţie în alta).

La escală să nu schimbe aeroportul, respectiv în cazul unui zbor cu escala avionul de legătură să plece de la acelaşi aeroport.

Să existe cel puţin 1h timp între zboruri

Clasa economic

Plecarea din Amsterdam 27 octombrie pana in ora 12 PM

Aterizarea in Timisoara in 27 octombrie pana in ora 16 PM

Plecarea din Timisoara in data de 30 octombrie dupa ora 13.00

Sosirea in Amsterdam in data de 30 octombrie pana in ora 20.00

Fiecare rută reprezintă un lot, oferta se poate formula pentru unul sau ambele loturi. 

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informatii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.10.2010 ora 15,00