Achiziţie publică: Servicii de transport aerian

Data postării anunţului: 16 august 2011

Descrierea obiectului contractului de achizitie:

Servicii de transport aerian Cod CPV 60400000-2, pentru activitatea 04.04 Organizarea unei vizite de studiu pentru 3 autoreprezentanţi însoţiţi de un specialist (educator), într-o altă ţară UE.

Cerinţe minime obligatorii:

Serviciile solicitate sunt :

Transport aerian: Timişoara – Lisabona şi retur

-        pentru 4 persoane, clasa II

-        plecarea sa se faca din România – Timişoara în 30.09.2011, până la orele 08,00. Aterizarea sa se faca în Portugalia – Lisabona în 30.09.2011, până la orele 15,00.

-        întoarcerea din Portugalia – Lisabona să aibă loc în 03.10.2011 după orele 14,00

-        zborul să fie direct sau să nu aibă mai mult de o escală de maxim 6 ore.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 22.08.2011, ora 15.