Achizitie publica: Servicii hoteliere, de restaurant

beneficiar_Pentru_Voi_RO24.jpg

 

Data postării anunţului: 21 octombrie 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie: achiziţia de servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul Cod CPV 55000000-0 pentru organizare activitate 02.02 Organizarea unei vizite de studiu, la unitatea protejată a solicitantului, pentru minim 5 persoane din ONG –uri şi instituţii publice din regiunea Sud-Vest – Timişoara, 08.11.2010.

Condiţii:

Servicii de restaurant pentru minim 10 persoane:

1 pauza de cafea (dimineaţa)

Pauza de cafea va cuprinde: cafea, lapte pentru cafea, ceai, apa minerala, apa plata

1 pranz

Prânzul va cuprinde: (a) supă/ciorbă, (b) fel principal (carne, garnitura, salata, paine), (c) desert si (d) apa plata

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale”.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 01.11.2010, ora 15.