Achiziţie publică: Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul

Data postării anunţului: 21 aprilie 2011

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 55000000-0

Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul, pentru perioada 04-08.07.2011, pentru activitatea 04.02 Organizarea unei şcoli de vară internaţionale – 10 persoane cu dizabilităţi intelectuale din alte ţări UE, 40 din România

Cerinţe minime obligatorii:

Cazare şi 3 mese pe zi pentru minim 50 persoane.

Locaţia/locaţiile trebuie să fie accesibile persoanelor cu dizabilităţi.

Solutia de cazare intr-o unitate hoteliera şi/sau pensiune trebuie sa fie incadrata la un standard de minim 3 stele (***) sau echivalent si sa dovedeasca o capacitate de cazare disponibila pentru 50 de persoane, în camere duble, single şi apartamente.

Locatia/locatiile de cazare trebuie sa fie regiunea Cazanele Dunării jud. Mehedinţi.

Condiţii:  

  • camere cu grup sanitar propriu
  • aer condiţionat
  • apă caldă/rece non-stop
  • încălzire centrală
  • televizor cu canale satelit
  • piscina
  • restaurant
  • sala conferinţe
  • internet wireless
  • aer condiţionat

Pentru masa de prânz şi cină se vor asigura cel puţin: 2 feluri de mâncare, salate, desert, apă plată, apă minerală, sucuri.

Meniurile nu vor conţine nici un fel de băuturi alcoolice.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 3 mai 2011, ora 15.