Achizitie publica: Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul

Data postării anunţului: 14 iunie 2011

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 55000000-0

Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul, în 01.07.2011, pentru activitatea 02.02 Organizarea unei vizite de studiu la unitatea protejată a solicitantului pentru minim 5 persoane din ONG-uri şi instituţii publice din regiunea sud vest.

Cerinţe minime obligatorii:

Lotul I

Cazare pentru minim 15 persoane 1 noapte, în 30.06.2011, cu mic dejun inclus.

Locaţia de cazare trebuie să fie accesibilă persoanelor cu dizabilităţi.

Soluţia de cazare într-o unitate hoteliera şi/sau pensiune trebuie să fie incadrata la un standard de minim 3 stele (***) sau echivalent şi să dovedească o capacitate de cazare disponibilă pentru minim 25 persoane, în camere single.

Locatia de cazare trebuie să asigure accesul participanţilor la mijloace de transport în comun care să permită un traseu de maxim 30 minute până la sediul achizitorului din Timişoara str. Ion Slavici nr. 47 jud. Timiş

Lotul II

Masa de prânz pentru minim 15 persoane, în 01.07.2011

Masa de prânz se va servi în regim de catering, la o locaţie anunţată de către achizitor.

Ofertele se pot depune pentru unul sau mai multe loturi.

Numărul persoanelor care vor participa la eveniment va fi anunţat de către achizitor cu minim 24 de ore înainte de eveniment. Numărul participanţilor poate fi mai mare sau mai mic de 15 persoane.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 25 iunie 2011, ora 09,00.