Achiziţie publică: Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul

Data postării anunţului: 20 iunie 2011

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 55000000-0

Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul, pentru activitatea 02.01 Organizarea unui curs în regiunea Sud – Vest, pentru minim 20 de profesionişti din regiune, din ONG-uri şi instituţii publice, pe tema Întreprinderile sociale şi antreprenoriatul social în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, în perioada 12 - 13.07.2011

Cerinţe minime obligatorii:

Lotul I – Râmnicu Vâlcea

- sala conferinţă pentru aproximativ 15 persoane, în 12 iulie 2011, orele 9,30-17,30, dotată cu videoproiector şi panou proiecţie;

- 1 noapte cazare cu mic dejun inclus în cameră dublă pentru 2 persoane şi 1 noapte cazare

cu mic dejun inclus în cameră single pentru 1 persoană, în 11/12.07.2011;

- cina în 11.07.2011 şi masă de prânz în 12.07.2011, pentru 3 persoane, fără băuturi alcoolice

- masa de prânz pentru aproximativ 15 persoane în data de 12.07.2011

- cafea, apă plată/minerală, ceai pentru 2 pauze de cafea pentru aproximativ 15 persoane;

Locaţia hotelului: Râmnicu Vâlcea.

Lotul II – Turnu Severin

- sala conferinţă pentru aproximativ 15 persoane, în 13 iulie 2011, orele 9,30-17,30, dotată cu videoproiector şi panou proiecţie;

- 1 noapte cazare cu mic dejun inclus în cameră dublă pentru 2 persoane şi 1 noapte cazare cu mic dejun inclus în cameră single pentru 1 persoană, în 12/13.07.2011;

- cina în 12.07.2011 şi masă de prânz în 13.07.2011, pentru 3 persoane, fără băuturi alcoolice

- masa de prânz pentru aproximativ 15 persoane în data de 13.07.2011

- cafea, apă plată/minerală, ceai pentru 2 pauze de cafea pentru aproximativ 15 persoane;

Locaţia hotelului: Turnu Severin.

Divizare pe loturi: DA 

Fiecare locaţie reprezintă un lot. Numărul persoanelor care vor participa la eveniment va fi anunţat de către achizitor cu minim 24 de ore înainte de eveniment. Numărul participanţilor poate fi mai mare sau mai mic de 15 persoane.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 01 iulie 2011, ora 15,00.