Achiziţie publică: Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul

Data postării anunţului: 28 octombrie 2011

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 55000000-0

Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul, pentru activitatea 02.01 Organizarea unui curs în regiunea Sud – Vest, pentru minim 20 de profesionişti din regiune, din ONG-uri şi instituţii publice, pe tema Întreprinderile sociale şi antreprenoriatul social în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, în perioada 16/17.10.2011

Cerinţe minime obligatorii:

- 1 noapte cazare cu mic dejun inclus în cameră dublă pentru 2 persoane şi 1 noapte cazare cu mic dejun inclus în cameră single pentru 1 persoană, în 17.11.2011 (cazare din 16 spre 17)

- sala de conferinta pentru minim 10 persoane, prevazuta cu toate dotarile tehnice (videoproiector, panou sau perete pentru proiectie, laptop, boxe pentru laptop)

- cina în 16.11.2011 pentru 3 persoane

- masa de prânz pentru aproximativ 10 persoane în data de 17.11.2011

- cafea, apă plată/minerală, ceai pentru 1 pauza cafea pentru aproximativ 10 persoane in data de 17.11.2011;

- Locaţia hotelului: Slatina, jud. Olt

Numărul persoanelor care vor participa la eveniment va fi anunţat de către achizitor cu minim 24 de ore înainte de eveniment. Numărul participanţilor poate fi mai mare sau mai mic de 10 persoane.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 12 noiembrie 2011, ora 09,00.