Achiziţie publică: Servicii hoteliere, de restaurant şi vanzare cu amanuntul

Data postării anunţului: 27 ianuarie 2011

Descrierea obiectului contractului de achizitie: servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul Cod CPV 55000000-0 pentru organizare activitatea 03.07 Organizarea, în colaborare cu profesionişti din UE, a unui curs pe tema Sprijin centrat pe persoană în serviciile pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale, în perioada 17-18.02.2011.

Condiţii:

Servicii de restaurant pentru minim 25 persoane, la locaţia indicată de către achizitor, reprezentând: 1 masă de prânz în 17.02.2011 şi o masă de prânz în 18.02.2011.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale”.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 09.02.2011, ora 15.