Achiziţie publică Servicii hoteliere, de restaurant şi vanzare cu amanuntul

Data postării anunţului: 28 martie 2011

Descrierea obiectului contractului de achizitie: servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul Cod CPV 55000000-0 pentru activitatea 01.02. Organizarea unui seminar pentru 20 de persoane, parte a unei campanii de educare a poliţiştilor, din regiunea de Vest şi Sud Vest (actori importanţi pentru incluziunea socială), cu privire la modul de interacţiune cu persoanele cu dizabilităţi intelectuale – 14 aprilie 2011

Condiţii:

- sala conferinţă pentru 30 persoane, dotată cu videoproiector şi panou proiecţie;

- data organizării seminarului – 14.04.2011, orele 9-17;

- masă de prânz pentru maxim 30 persoane, fără băuturi alcoolice.

- pauza de cafea pentru maxim 30 persoane, fără băuturi alcoolice.;

Locaţia hotelului: Arad.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale”.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 08.04.2011, ora 15.