Achiziţie publică: Servicii hoteliere si de restaurant

beneficiar_Pentru_Voi_RO16.jpg

Data postarii anuntului: 31 iulie 2009

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Servicii hoteliere şi de restaurant pentru 50 persoane, în perioada 2-3 septembrie a.c.

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”

Procedura de achiziţie: cumpărare directă

Oferta câstigătoare trebuie să îndeplinească toate condiţiile de mai jos:

·        oferta cu pretul cel mai scazut

·        locaţia hotelului să fie în Mamaia, jud. Constanţa

·        să fie 50 locuri de cazare disponibile pentru perioada 2-3 septembrie, respectiv 2 nopţi de cazare

·        locaţia hotelului trebuie să aibă un grad ridicat de accesibilitate pentru persoanele cu handicap locomotor

·        cazarea şi deplasarea în perimetrul hotelului trebuie de asemenea să fie accesibilă persoanelor cu handicap locomotor

·        toate camerele achiziţionate trebuie să fie double, cu posibilitatea de regim single

·        micul dejun să fie inclus în preţ

·        masa de prânz pentru 50 persoane, în datele 2 şi 3 septembrie a.c.

·        2 pauze de cafea în fiecare dintre cele 2 zile ale conferinţei 

·        hotelul trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului o sală de conferinţe cu capacitate de 50 persoane, care să aibă toate dotările tehnice (laptop, videoproiector, panou de proiecţie, sonorizare, flipchart)

·        sala de conferinţe să fie disponibilă pentru închiriat în cele 2 zile ale conferinţei (2 şi 3 septembrie)

Informatii privind achizitia: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informatii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită: 10 august 2009