Achiziţie publică: Servicii hoteliere şi de restaurant

beneficiar_Pentru_Voi_RO11.jpg

Data postării anunţului: 1 aprilie 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie: achiziţia de servicii hoteliere şi de restaurant, pentru seminarul din 29.04.2010.

Condiţii:
- sala conferinţă pentru 30 persoane, dotată cu videoproiector şi panou proiecţie;
- data organizării seminarului – 29.04.2010, orele 9-17;
- masă de prânz pentru 30 persoane, fără băuturi alcoolice.
- cafea, apă plată/minerală, ceai pentru pauză;

Locaţia hotelului: Timişoara.

Criteriul de selecţie: preţul cel mai mic

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Informaţii privind achiziţia: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită: 15 zile de la postarea anunţului sau până la 23.04.2010, ora 12.