Achizitie publica: servicii tipografice

beneficiar_Pentru_Voi_RO12.jpg

Data postării anunţului: 9 martie 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie: achiziţia de servicii tipografice pentru tipărirea a 5000 pliante şi a 1000 afişe.
1000 afise
 o Format A2
 o Hartie lucioasa
 o 170mg
 o Policrom
 o Faţă

5000 pliante
 o autocolante
 o Format A5
 o Hartie lucioasa
 o 80-100mg 
 o Policrom
 o Faţă

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”

Procedura de achiziţie: studiu de piata

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Informaţii privind achiziţia: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită: 5 zile de la postarea anunţului