Achiziţie publică: Servicii tipografice

Data postării anunţului: 21 aprilie 2011

Descrierea obiectului contractului de achizitie:

Servicii tipografice Cod CPV 79810000-5, pentru activitatea 04.05 Implementarea activităţii de mentorat Un prieten pentru Tine! – promovarea ideii de interacţiune persoane cu şi fără dizabilităţi

Cerinţe minime obligatorii:

o       300 fluturasi

o       Format A5

o       Hartie lucioasa

o       Imprimare fata-verso

o       minim 100mg 

o       Policrom

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura de cercetare a pieţei

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 28 aprilie 2011, ora 15.