Achiziţie publică: Servicii tipografice

Data postării anunţului: 14 iunie 2011

Descrierea obiectului contractului de achizitie:

Servicii tipografice – cod CPV 79810000-5, pentru activitatea 01.06 Realizarea în 300 de exemplare a manualului serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale, care să prezinte instrumente şi metodologia folosite de solicitant.

1 manual din 2 volume – vol. I 30-40 file şi vol. II 50-60 file

Dimensiuni: 23x23cm

Policromie: coperti exterior – color

Policromie: interior – vol. 1 policromie; vol. II bicromie

Hârtie interior: semi/lucioasa 100-120mg

Hârtie coperţi: semi/lucioasa 160-200mg

Legare: vol. I - prin capsare, vol. II - prin brosare

Termen de livrare: 15 zile de la confirmarea “bun de tipar”

Tiraj: 300 exemplare

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 20 iunie 2011, ora 15.