Achiziţie publică:carburanţi auto pe bază de bonuri valorice (benzină şi motorină)

 

Data postării anunţului: 8 august 2011

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Achiziţie carburanţi auto pe bază de bonuri valorice (benzină şi motorină) in valoare de  7000 lei

Cod CPV : 09132000-3 , 09134200-9

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta castigătoare trebuie sa indeplinească toate conditiile de mai jos:

Caracteristicile tehnice pentru carburantul auto care se va achiziţiona sub formă de bonuri valorice sau alte instrumente echivalente de care dispune furnizorul şi care pot fi utilizate şi acceptate în orice staţie prin care furnizorul distibuie produsele petroliere mai sus menţionate sunt urmatoarele :

Benzină fara plumb                                                                         

 

Caracteristică

Minim

Standard SR EN 228:2004 , cifra octanică Research (COR)

95

Motorină

 

Caracteristică 

Minim

Standard SR EN 590:2004, cifra cetanică

51

Se va achizitiona carburant auto sub forma de bonuri valorice sau alte instrumente echivalente de care dispune furnizorul .

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 16 august 2011, ora 15:00