Achizitie publica:Servicii de arhitectură şi servicii conexe

Data postării anunţului: 3 decembrie 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie: servicii de arhitectură şi servicii conexe COD CPV 71200000-0, pentru activitatea 03.03 Activităţi de extindere a atelierelor de producţie ale Unităţii Protejate Pentru Voi – achiziţie lucrări de extindere spaţii de producţie la unitate protejată.

Condiţii:

-        Realizarea documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construire şi a Proiectului Tehnic al unei clădiri în regim de înălţime P+M cu o suprafaţă construită desfăşurată aproximativă de 440 mp., cu funcţiunea de ateliere de producţie unitate protejată.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale”.

Procedura de achiziţie: procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 10.12.2010, ora 15.