Servicii de publicitate

beneficiar_Pentru_Voi_RO10.jpg

Data postării anunţului: 15 aprilie 2010

Descrierea obiectului contractului de achizitie: publicare anunturi intr-un cotidian cu arie de difuzare nationala la comanda achizitorului, pentru achiziţiile publice desfăşurate în cadrul proiectului finanţat prin Fondul Social European prin Porgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni” – Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale”.

Condiţii:

Periodicitate: cotidian

Aria de difuzare: nationala

Timp de aparitie: max. 48 de ore de la data inregistrarii comenzii

Oferta va conţine preţul/cuvânt

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Informaţii privind achiziţia: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită: 03.05.2010, ora 10.