Economia sociala - o sansa pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale

2009-2011

Fundatia „Pentru Voi” din Timisoara desfasoara incepand cu 1 iulie a.c. proiectul Economia sociala - o sansa pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale, care vizeaza promovarea nationala, la nivel conceptual si practic, a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati intelectuale pe baza mecanismelor economiei sociale. Proiectul se desfasoara timp de 3 ani si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeste in oameni!”.

La ora actuala in Romania sunt 608.129 persoane cu dizabilitati, din care 111.338 cu dizabilitati mentale. Dintre acestea doar 1% beneficiaza de servicii sociale adecvate nevoilor lor si doar 989 - sub 1% sunt angajate in munca. Procentajele sunt alarmante, fiind cele mai mici din Uniunea Europeana. Persoanele cu dizabilitati intelectuale nu sunt sprijinite pentru angajarea in munca si raman beneficiari pasivi ai politicilor sociale.

“Prin acest proiect, Fundatia „Pentru Voi” aduce o abordare inovativa a domeniului dizabilitatii intelectuale la nivel national, transformand aceste persoane excluse in actori ai economiei sociale, contribuind astfel la crearea de noi locuri de munca, cresterea ratei angajarii in munca a celor cu dizabilitati si apartinatorilor lor la nivel local, cresterea gradului de profesionalizare si a capacitatii antreprenoriale a lucratorilor in domeniu.” a declarat Laila Onu, director general executiv al Fundatiei “Pentru Voi”

Proiectul isi propune promovarea nationala a incluziunii sociale si a conceptului de economie sociala in domeniul dizabilitatii intelectuale, dezvoltarea capacitatii in domeniul antreprenoriatului social a operatorilor din sectorul dizabilitatii intelectuale din regiunea de dezvoltare Sud-Vest. Totodata se va dezvolta Unitatea  protejata „Pentru Voi” si  serviciile sociale oferite de Fundatia „Pentru Voi”, ca structuri competitive ale economiei sociale si instrumente pentru crearea de locuri de munca in regiunea de dezvoltare Vest.

Dintre activitatile mai importante amintim: sprijinirea la locul de munca si consilierea a cel putin 50 de adulti cu dizabilitati intelectuale si a familiile lor; infiintarea unui serviciu de ingrijire la domiciliu pentru 20 de persoane cu dizabilitati intelectuale severe; organizarea unui curs pe tema „Sprijin centrat pe persoana in serviciile pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale”; organizarea unei campanii de educare a politistilor si a operatorilor de transport, din regiunea de Vest si Sud Vest cu privire la modul de interactiune cu persoanele cu dizabilitati; dezvoltarea unei curicule acreditate de catre CNFPA pentru meseriile de consilier de orientare privind cariera pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale; realizarea si distribuirea manualului serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilitati intelectuale; lobby sustinut la nivel national in favoarea unei legislatii favorabile dezvoltarii structurilor economiei sociale in beneficiul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati intelectuale; organizarea a doua cursuri in regiunea Sud-Vest, pe tema „Intreprinderile sociale si antreprenoriatul social in beneficiul persoanelor cu dizabilitati intelectuale”; organizarea a patru vizite de studiu, la Unitatea protejata „Pentru Voi”, pentru organizatii din regiunea Sud – Vest; organizarea a trei conferinte nationale pentru 50 autoreprezentanti si a 2 conferinte nationale pentru 200 profesionisti.

Proiectul se desfasoara in parteneriat cu Fundatia Prietenii Sperantei din Olanda.

Pentru mai multe informatii, nu ezitati sa ne contactati la tel. 0256.228.062, 0356.421.215 sau e-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro.