Servicii de tip respite – “Ia o pauză!”

09 2013 - 08 2016

DESPRE PROIECT 

Proiectul promovează o idee inovatoare în domeniu, venind în întâmpinarea marilor probleme cu care se confruntă familiile care au în componenţă persoane cu dizabilităţi intelectuale severe, cu nevoi speciale şi complexe. Îngrijirea unei persoane cu dizabilitate intelectuală necesită sprijin şi asistenţă 24hx24h, iar presiunea şi stresul la care sunt supuse familiile, în special părinţii, este foarte mare. Pentru a creşte calitatea vieţii acestor familii, pentru prevenirea dezmembrării familiilor sau a abandonului persoanelor cu dizabilităţi intelectuale în instituţii, sunt absolut necesare serviciile de tip respite pe care acest proiect işi propune să le dezvolte.

OBIECTIVE

1. Promovarea şi implementarea serviciilor de tip respite, ca abordare inovativă în domeniul serviciilor comunitare pentru minim 40 de persoane cu dizabilităţi intelectuale profunde şi multiple din Timişoara şi familiile/aparţinătorii acestor, pe toată durata proiectului.  

2. Dezvoltarea capacităţii organizaţionale prin instruirea a minim 15 profesionişti, membri ai personalului, în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi familiilor/aparţinătorilor acestora.  

3. Creşterea conştientizării problematicii dizabilităţii intelectuale profunde şi multiple şi a vizibilităţii acestui grup vulnerabil şi asigurarea sustenabilităţii prin dezvoltarea unei campanii de strângere de fonduri.

FINANTATOR

Programul de Cooperare Elvetiano-Roman prin Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile. Schema de grant pentru ONG-uri

BUGET: 74 010,63 CHF.